ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ,  CABLE TRAYS, ΣΤΑΥΡΟΣ , CROSS ACCESSORIES , PROFILODOMI, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ,ΓΩΝΙΑ 90°, CABLE TRAYS,  BEND 90°, PROFILODOMI,  ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ , CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΕΞΙΑ ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ , CABLE TRAYS,  BEND 45°, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ,  ΓΩΝΙΑ 45° ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, UPPER LOWER, BEND ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ, ACCESSORIES, PROFILODOMI, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS,  ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, ΤΑΦ , TEE ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ,   ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ,  90° , ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΟΔΟΥ (ΚΑΘΟΔΟΥ) 45° CABLE TRAYS PROFILODOMI

Σχάρες Καλωδίων  και εξαρτήματα με πλευρικό ύψος 35 mm

 
 
 

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΣ A

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΣ Β

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΣ C

ΣYΣΤΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΕΡH - ΔΕΞΙΑ ΣΥΣΤΟΛΗ

ΓΩΝΙΑ 45°

ΓΩΝΙΑ 90°

ΤΑΦ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΟΔΟΥ/ΚΑΘΟΔΟΥ ΕΣΩT. ή ΕΞΩΤ 45°

 

ΑΝΟΔΟΥ/ΚΑΘΟΔΟΥ ΕΣΩT. ή ΕΞΩΤ 90°

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ