ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, PROFILODOMH , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, PROFILODOMH , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, PROFILODOMH , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, PROFILODOMH , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, PROFILODOMH , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, PROFILODOMH , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, PROFILODOMH , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, PROFILODOMH , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ,   ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ,  90° , ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΟΔΟΥ (ΚΑΘΟΔΟΥ) 45° CABLE TRAYS PROFILODOMI ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, UPPER LOWER, BEND ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ, ACCESSORIES, PROFILODOMI, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, PROFILODOMH , ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ


ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΨΟΣ  100mm
 
 
 

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΣ A

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΣ Β

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΣ C

ΣYΣΤΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΕΡH - ΔΕΞΙΑ ΣΥΣΤΟΛΗ

ΓΩΝΙΑ 45°

ΓΩΝΙΑ 90°

ΤΑΦ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΟΔΟΥ/ΚΑΘΟΔΟΥ ΕΣΩT. ή ΕΞΩΤ 45°

 

ΑΝΟΔΟΥ/ΚΑΘΟΔΟΥ ΕΣΩT. ή ΕΞΩΤ 90°

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ