ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI
ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, CABLE TRAYS, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI


ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΨΟΣ  110mm
 
 
 

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΣ A

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΣ Β

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΣ C

ΣYΣΤΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΕΡH - ΔΕΞΙΑ ΣΥΣΤΟΛΗ

ΓΩΝΙΑ 45°

ΓΩΝΙΑ 90°

ΤΑΦ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΟΔΟΥ/ΚΑΘΟΔΟΥ ΕΣΩT. ή ΕΞΩΤ 45°

 

ΑΝΟΔΟΥ/ΚΑΘΟΔΟΥ ΕΣΩT. ή ΕΞΩΤ 90°

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ