ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
Ειδικά τεμάχια, Υδρορροές

  
         
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
 

Ειδικά Τεμάχια. 

Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, διαθέτει εξοπλισμό και κατασκευάζει από λαμαρίνα έγχρωμη , γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη, σε διάφορα πάχη , ειδικά τεμάχια για βιομηχανικά και μεταλλικά κτίρια, κατασκευές θαλάμων και χώρων με πάνελ,. υδρορροές μεταλλικών κτιρίων