Βασεις για
το Net Metering
..

 

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Βάσεις φωτοβολταϊκών σταθερής και ρυθμιζόμενης κλίσης ανά εποχή

Βάσεις για αγρούς και φωτοβολταϊκά πάρκα σε πασσαλόμπηξη ή μπετά .
Τυποιημένες βάσεις για ένα έως έξι πάνελ στη σειρά, τοποθετημένα κάθετα ή οριζόντια.
Συστήματα βάσεων για βιομηχανικές στέγες από μονωτικό πάνελ ή λαμαρίνα
Βάσεις στήριξης σε κεραμοσκεπές
Βάσεις κατά ειδική παραγγελλία
      

English
PROFILODOMI
Mounting Systems for Solar Panels Cable Trays


  
ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
         ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
Carports.
Πάρκινγκ με κάλυψη από φωτοβολταικά

   Carports  για μια σειρά οχημάτων για  3 σειρές πάνελ  κάθετα
   Carports  για μια σειρά οχημάτων για  4 σειρές πάνελ  κάθετα
   Carports  για 2 σειρές οχημάτων  διπλής κλίσης 3+3 πάνελ κάθετα
   Carports  για 2 σειρές οχημάτων μονής κλίσης 6 πάνελ κάθετα
 


ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
carports , παρκινγκ φωτοβολταικων

Σχάρες Καλωδίων.


  Τύπος A - 
Εξελασμένης διάτρησης .
  Tύπος B -  Με κατά μήκος νευρώσεις , τυπικής διάτρησης
  Τύπος C -  Χωρίς διάτηρησn
  Κουμπωτό καπάκι σχαρών.

  Εξαρτήματα σχαρών (γωνίες , ταυ  σύνδεσμοι κλπ)
  Συστήματα στήριξης σχαρών και παραδείγματα στήριξης . 
       ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ράφια Αποθήκευσης

 


   
       
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ