Φωτοβολταϊκα σε στέγη

           Το σύστημα για κεραμοσκεπές περιλαμβάνει

           

  

Έχουν υψηλές προδιαγραφές για φορτιά ανέμου και χιονιού και ενώνονται με συνδέσμους.