Ράγες βάσεων φωτοβολταϊκώμ

           Σύστηματα βάσεων φωτοβολταϊκών

Ράγες Στήριξης

Οι ράγες είναι σημαντικό εξάρτημα των βάσεων, Έναι διάτρητες με συγκεκριμένο βήμα και μπορούν να συνδιάσονται με τους κόμβους και τα πέλματα σχηματίζοντας στιβαρές και αξιόπιστες κατασκευές βάσεεων . Ειδικά στις διάφορες διατομές που έχουν μπορούν να τοποθετηθουν ως τεγίδες για τα φωτοβολταικά πάνελ, ως ράγες κλίσης , ώς δικτυώματα ή ως χιαστά αντιανέμια των βάσεων . Τυπικά προφίλ ραγών

  • Ράγα 40x80
  • Ράγα 40x60
  • Ράγα 40x40
  • Ράγα 40x20
    Δικτυώματα
  • Ράγα 55x35
 Οι ράγες συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους

Τυποιημένα μήκη είναι :
2,80 μ. : 40x20, 40x40 , 40x60 , 40x80  , 55x35
3,00 μ. : 40x20, 40x40 , 40x60 , 40x80  , 55x35
3,10 μ. : 40x20, 40x40 , 40x60 , 40x80  , 55x35
5,60 μ. : 40x60 , 40x80 
6,00 μ. : 40x60 , 40x80 
6,50 μ. : 40x60 , 40x80 

Επίσης μπορούν να παραχθούνμήκη και αναπτύγματα που δεν είναι τυποιημένα

 

 

 

 
 

Ράγες Φωτοβολταικών, φωτοβολταικά, βάσεις