Εργα Πελατών εως 1MWp

           

Πάρκα Φωτοβολταϊκών με βάσεις της Προφιλοδομής σε αγρούς και στέγες από πελάτες μας.

Φωτογραφίες και μερικά παραδείγματα από έργα άνω του 1 Μwp  με ρυθμιζόμενες βάσεις PD.6I.2P από 10° - 40° καθώς και φωτογραφίες από βιομηχανικές στέγες . Οι άριστη ποιότητα των υλικών  κατασκευής, οι τήρηση των προδιαγραφών  του χάλυβα, η μελέτη σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες αποτελούν εγγύηση για το έργο και την επένδυση.

Επιπλέον η επιλογή της ρυθμιζόμενης κλίσης ανά εποχή αυξάνει την απόδοση του φωτοβολταϊκού πάρκου .

        

       παρκα φωτοβολταικών  παρκα φωτοβολταικών                προφιλοδομη εργα                                                  
    παρκα φωτοβολταικών

                    
    προφιλοδομη εργα          παρκα φωτοβολταικών προφιλοδομη εργα  παρκα φωτοβολταικών