Ειδικές Ρυθμιζόμενες βάσεις

           

ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝΡυθμιζόμενες βάσεις - Ειδικές κατασκευές.

Μπορούμε να κατασκευάσουμε βάσεις με ρυθμιζόμενη κλίση, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου , λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της βάσης ή τις πιθανές σκιάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις , υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.