ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 2P ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 1535

           

Βάσεις φωτοβολταικών Ρυθμιζόμενης κλίσης

Βάση για 2 σειρές φωτοβολταϊκών portrait με ρύθμιση ανά εποχή  15° - 35°

Το  PD.8R.2P 15-35  είναι ένα καινοτόμο σύστημα βάσης  για τα φωτοβολταϊκά πάνελ . Μπορεί να τοποθετηθεί σε μπετό ή σε άλλη επιφάνεια κτιρίου (ταράτσα, δώμα κλπ) ή στο έδαφος με έναν επιπλέον σετ 2 πασσάλων έμπηξης .

Έχει το πλεονέκτημα της αλλαγής της κλίσης των πάνελ  από 15 έως 35 μοίρες,  χειροκίνητα  με μια εξαιρετικά απλή διαδικασία. Η αλλαγή της κλίσης μπορεί να προσφέρει μέχρι και 7% αύξηση της παραγωγής (ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και σε άλλες παραμέτρους της εγκατάστασης). Επιπλέον, το κόστος του συστήματος και το κόστος της αλλαγής είναι μικρό.  

Η ράγα κλίσης , στηρίζεται σε 3 σημεία, ενώ τοποθετούνται αντιανέμια χιαστά με μέγιστη ακαμψία σε φορτία ανέμου και χιονιού και σεισμού.  Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από προγαλβανισμένο χάλυβα με βάρος  στις  ιδιότητες γαλβανίσματος του που του  προσδίδει  κατά της οξείδωσης του υψηλή αντοχή, η  εγγύηση της οποίας μπορεί να φτάσει τα 25 χρόνια.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
κλίση στις 35°
 ΒΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
κλίση στις 15°