.
 
 Ρυθμιζόμενη βάση PD.6I.2P 10-40

           


ρυθμιζόμενες βάσης φωτοβολταικώνΒάση PD.6I.2Ρ
με ρύθμιση ανά εποχή από 10° έως 40°

 
   Η βάση PD.6I.2P 10-40 είναι ένα καινοτόμο σύστημα βάσης  για τα φωτοβολταϊκά πάνελ .
Έχει το πλεονέκτημα της αλλαγής της κλίσης των πάνελ  από 10 έως 40 μοίρες,  χειροκίνητα  με μια εξαιρετικά απλή διαδικασία. Η αλλαγή της κλίσης μπορεί να προσφέρει μέχρι και 7% αύξηση της παραγωγής (ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και σε άλλες παραμέτρους της εγκατάστασης). Επιπλέον, το κόστος του συστήματος και το κόστος της αλλαγής είναι μικρό.  
Μια ομάδα 3-4 ατόμων μπορούν να αλλάξουν την κλίση του 25 μ συναρμολογήσεως δομή, σε λιγότερο από 15 λεπτά. Η θεμελίωση στο έδαφος γίνεται με έμπηξη ενώς πασσάλου ΙΡΕ120 , γαλβανισμένου εν θερμώ.
Η ράγα κλίσης , στηρίζεται σε 3 σημεία, ενώ τοποθετούνται αντιανέμια χιαστά με μέγιστη ακαμψία σε φορτία ανέμου και χιονιού και σεισμού.
Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από προγαλβανισμένο χάλυβα με βάρος  στις  ιδιότητες γαλβανίσματος του που του  προσδίδει  κατά της οξείδωσης του υψηλή αντοχή, η  εγγύηση της οποίας  μπορεί να φτάσει τα 25 χρόνια.
ρυθμιζόμενες βάσης φωτοβολταικώνρυθμιζόμενες βάσης φωτοβολταικών


ρυθμιζόμενες βάσης φωτοβολταικών