Φωτοβολταϊκα σε στέγη

           ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣ ΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Το ευέλικτο σύστημα της ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗΣ, στις βάσεις φωτοβολταϊκών, παρέχει τη δυνατότητα να κατασκευάζονται πολύπλοκες κατασκευές που μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στο χώρο της εγκατάστασης  με στόχο τη κάλυψη μεγαλύτερου δυνατης επιφάνειας με φωτοβολταϊκά ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση.  Επιπλέον μπορούν να κατασκευαστούν υπερυψωμένες, ώστε να αποφεύγονται σκιάσεις  από άλλες κατασκευές ή άλλα τραπέζια φωτοβολταϊκών , να προσπερνούν εμπόδια ή να έχουν συγκεκριμένες κλίσεις κατ επιλογή του πελάτη.
Το τμήμα σχεδίασης της εταιρείας μας , μπορεί να βοηθήσει ώστε να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα .
Στις διπλανές εικόνες , είναι μερικά από τα έργα που έχει σχεδιάσεις η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ και έχουν εγκατασταθεί από τους πελάτες μας, Οι δυνατότητες είναι σχεδόν  απεριόριστες.

Βάση διπλής κλίσης
ΒΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΙΑ

 

 

 
 ΒΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ