Σχάρες Καλωδίων C  
      

 

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ,  ΣΕΙΡΑ C ΤΥΠΟΥ :

Η σχάρα είναι χωρίς διάτρηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έναν τύπο καναλιού διέλευσης καλωδίων.

Παράγονται  πλευρικά ύψη 35, 50, 60, 75, 85, 100 & 110 mm
 
Η τεχνική υποστήριξη , ο λεπτομερείς σχεδιασμός και η πιστοποίηση ποιότητας σας δίνουν σημαντικό πλεονέκτημα  στις εγκαταστάσεις σας.

 Η Σειρά συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα (Γωνίες , συστολές , σταυροί, ταφ κλπ).

.