Σχάρες Καλωδίων

ΣΕΙΡΑ Α ΤΥΠΟΥ :

Η Εξελασμένη διάτρηση κατά 1mm στη βάση, δίνει μεγαλύτερη ακαμψία στις σχάρες τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, παρέχει προστασία στα καλώδια από εκδορές κατά την ολίσθησή τους πάνω στις σχάρες, καθώς και άριστο οπτικό αποτέλεσμα σε εμφανή στήριξη,

Παράγονται  πλευρικά ύψη 35, 50, 60, 75, 85, 100 & 110 mm

Η τεχνική υποστήριξη και λεπτομερείς σχεδιασμός και η πιστοποίηση ποιότητας σας δίνουν σημαντικό πλεονέκτημα  στις εγκαταστάσεις σας

Η Σειρά συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα (Γωνίες , συστολές , σταυροί, ταφ κλπ).