ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
Untitled 1

  
         ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, PROFILODOMI

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ

Η εταιρεία  ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ  ιδρύθηκε το 2000 στο Βόλο ως Τεχνική Εμπορική εταιρεία με κύριο αντικείμενο την ψυχρή κατεργασία μετάλλων. Η πολύχρονη εμπειρία των ιδρυτών της στην ψυχρή κατεργασία μετάλλων και η απόφαση τους να επενδύσουν σε  ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και θέληση για δουλειά, έδωσε στην εταιρεία την δυναμική και την ευελιξία για μια συνεχώς ανοδική πορεία.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Κάτω Σπαρτιά Μαγνησίας δίπλα στην α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου , και έχει σύνδεση με το λιμάνι του Βόλου, τη σιδηροδρομική γραμμή  και την Ευρωπαϊκή οδό  Ε75 .
Οι εγκαταστάσεις
της εταιρείας εκτίνονται  σε μια έκταση 12.000 m2 και οι στεγασμένοι χώροι της είναι 2.000m2. Η διοίκηση , η παραγωγή και η αποθήκευση των προϊόντων συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με στόχο την αμεσότητα στην λειτουργία της εταιρείας και την εξυπηρέτηση των συνεργατών της.

 Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής προινόντω από μορφοποιημένο χάλυβα όπως σχαρών καλωδίων, βάσεων φωτοβολταϊκών, ειδικών  τεμαχίων κ.α.   Η δυνατότητα μεγάλης παραγωγής με σύγχρονα και ποιοτικά προϊόντα να καλύπτουν κάθε απαίτηση της αγοράς. Το σύστημα διαχείρισης  των πωλήσεων είναι συνδεδεμένο με την παραγωγική διαδικασία έτσι ώστε η παραγγελία να παρακολουθείται από την στιγμή που μπαίνει στο σύστημα έως και την υποστήριξη μετά την πώληση διασφαλίζοντας έτσι την άμεση παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών

 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Οι προμηθευτές  για την παραγωγή των μεταλλικών σχαρών της ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗΣ είναι όλοι πιστοποιημένοι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία και μεγάλη τεχνογνωσία, ώστε οι πρώτες ύλες που επεξεργαζόμαστε να μας δίνουν ένα άριστο προϊόν με υψηλές προδιαγραφές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η  εταιρεία μας εφαρμόζει πιστά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008 πιστοποιημένη από την EQA    (European Quality Assurance Hellas). Επιπλέον για τη στατικότητα των βάσεων και των ραφιών η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, στα προιόντα της κάνει στατικές μελέτες βάσει των Ελληνικών κανονισμών και του Ευρωκώδικα  .

 

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ